Шүлгүүд
Мягмар, 07 Туулай сарын 2009

Өнөөдөр Бурхан Рамагийн дэлхий дээр морилсон өлзийтэй сайн өдөр бөгөөд энэ өдөрт зориулаж байна.

Бхалабхадра дасын шүлгүүд

1

Дохио

Татах

2

Экадешийн магтуу

Татах

3

Гэрч

Татах

4

Хөгжил

Татах

5

Тагмартсан тангарга

Татах

6

Жаргал

Татах