spacer.png, 0 kB

Чин бишрэлийн үйлчлэл зүтгэлийн рашаан Print E-mail
User Rating: / 2
Даваа, 07 Бич сарын 2009

Доор PDF файл байдлаар татаж авах хаяг байна. Хэмжээ нь 1,3MB.

Чин бишрэлийн үйлчлэл зүтгэлийн рашаан

(Нэгдүгээр хэсэг)

 

Вриндаванагийн зургаан Госвамид  өргөсөн залбирал

 

нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау

локанам хита-каринау трибхуване манйау шаранйакарау

радха-кришна-падаравинда-бхаджананандена матталикау

ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри джива гопалакау

 

“Зургаан Госвами— Шри Санатана Госвами, Шри Рупа Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта Госвами, Шри Рагхунатха даса Госвами, Шри Джива Госвами болон Шри Гопала Бхатта Госвами нарын өмнө бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөнөм би. Тэд бүхий л хүмүүсийн сайн сайхан байдал, ач тусын төлөөнөө шашны  мөнхийн зарчмуудыг тогтоох гэж  бүхий л ариун гэгээн бичээсүүдийг маш нарийн тодорхойгоор судалсан билээ. Энэ учраас тэдний  алдар цуу нь  бүхий л гурван ертөнц даяар түгэн тархсан бөгөөд тэд үргэлжид гопи нарын зан төлөвт автан умбадаг хийгээд Радха болон Кришнагийн трансцендент хайрын албанд үйлчлэн зүтгэж байдаг учраас бид тэднээс аврал ивээлийг эрэх ёстой.”

 

Read more...
 
Номын сан Print E-mail
User Rating: / 0
Пүрэв, 07 Хонь сарын 2008
 
Номын нэрс
 
1

Мацаг барихуйн учир шалтгаан хийгээд түүний ач тус (pdf)

2

Төгс төгөлдөр асуултууд болон төгс төгөлдөр хариултууд (pdf)

3
Төрөх үхэхийн нөгөө талд (pdf)

ТАТАХ

4
Суръя намаскар/Нарны мөргөл (орос хэл дээр / rar)
5

Бхагавад-гита анх айлдсан төрхөөрөө(удиртгал, 1,2-р бүлэг, rar)

6Бхагавад-гита анх айлдсан төрхөөрөө(10-аас-18-р бүлэгь Төгсгөл, rar)

ТАТАХ

7

Бурханы илгээлт (pdf)
8
Yнэлэхийн аргагүй бэлэг (pdf)
9Гита-Махатмяа(pdf)ТАТАХ
10Бхагават Гитагийн тухай (pdf)ТАТАХ
11Карма (pdf)
ТАТАХ
 12 АЧАРЬЯ-ВАЙШНАВУУДЫН ДУУНУУДТАТАХ
 13 Бурхан Чайтаньягийн сургаалТАТАХ
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB