Лагшми Нараяна багшийн лекцүүд монгол синхрон орчуулгатай
Даваа, 17 Гахай сарын 2012

Файлын нэр /нэрэн дээр дархад татаж авах болно./

1

Веда_а

2

Веда_б

3

Карма

4

Астроном

5

Асуулт Хариулт