"Бхагавад-гита анх айлдсан тэр байдлаараа" 1-р бүлэг 16-19р шүлгүүдээр хийсэн лекц
Мягмар, 29 Бич сарын 2015

"Бхагавад-гита анх айлдсан тэр байдлаараа".1-р бүлэг 16-19-ршүлгүүдээр хийсэн лекц
Бурханы өршөөлт Бхактиведанта Свами Прабхупада

1973-07-16. Лондон

https://soundcloud.com/boldsukh-badamsed/bhagavad-gita1r-buleg16-19-r-shuleg-burhanii-adislalt-bhaktivedanta-swami